Sinds januari zijn er heel wat prijsverhogingen geweest. Enerzijds bij onze leveranciers van blanco artikelen, maar intussen ook op algemene werkmaterialen zoals borduurgaren, printfolies,… Ook de energiekost is aanzienlijk gestegen waardoor de algemene werkingskost van het atelier omhoog gegaan is.

Daarom zal er vanaf maandag 14/03/2022 een prijsverhoging doorgevoerd worden op alle personalisaties van aangeleverd materiaal.